24.5.2010

אש בארץ הקודש! / י"א סיוון תש"ע

בס"ד

בעקבות המשך הסכנה לחילול קברי אבותינו הקדושים ביפו ובאשקלון ע"י משטר הרשע האכזרי הנקרא בזיוף בשם "ישראל", ממשיכים ביתר שאת וביתר עוז מחאות היהדות החרדית באה"ק נגד משטר ה"משטרה" האכזרי, הוא ושותפיו ה"דתיים" הטמאים.

מאות עצורים היו בימים האחרונים בירושלים וביפו, ביניהם זקנים ונכבדים שבאו למחות על חיטוטי השכבי שמבצע שלטון עמלק הציוני, רק היום התמלא אחד מאולמות בתי המספח הציוניים בז"ך (27) מקדשי שם שמים טהורים, שהכריזו הכרזת האמונה "איני מכיר בערכאות יהודי", סרבו לתת שמם או לחתום על שום דבר, ובחסדי שמים שוחררו כעבור זמן קצר.

אל שכונת מאה שערים הגיע סר הפנים הציוני מטעם מפלגת שאס, על מנת לעלות ל"ניחום אבלים" אצל זקן "היכל שלמה" המזרחיסטי הידוע, אך רכבו נרגם במטר אבנים ע"י בני ירושלם היקירים שאינם מכירים לא ברבו הראש - לץ, ולא ב"שררתו" הרשעית, שותף מלא בשלטון השמד עוקר היהדות והאמונה, ונגרמו לו תה"ל ביזיונות גדולים, ורק הפאליציי הציוני שחשו לעזרתו הצליחו לחלצו משם ככלב, ולא נודע שררתו וכבודו בהם הוא רגיל במקומות "מתורבתים" יותר, שם לא בוערת אש המלחמה לה' בעמלק.

בימים אלו ניכרת היטב המחאה ברחובות ירושלם, וההפגנות לא פוסקת תה"ל לא ביום ולא בלילה, "כבישים" חסומים, פחי אשפה בוערים, קול המחאה על חילול קברי אבותינו נשמע למרחוק, ובעז"ה נקווה מאוד שיועילו המחאות, ויסלקו הציונים ימ"ש את ידיהם המסואבות משוכני עפר.

כמו כן גם הציתו יראי השם את דגל עמלק הציוני כשעליו תמונת נביאם הראשון של הציונים ש"ט, ועליו כתבו "פאגאני", לשחוק על מה שמנסים הארכיאולוגין הארורים ימ"ש לטעון כאילו הקברים באשקלון אינם של ישראל, אלא של "פאגאנים" (עובדי אלילים) כמותם...

יש לציין שחנפי האגודאים למיניה"ם יוצאים מכליהם מחמת המחאות הסוערות שאינם כלל וכלל לרוחם ה"מנומס", המלא כידוע ב"אהבת ישראל" מופלגת ו"קידוש השעם" צבועי, ופניהם מכוסות בושה וכלימה בפני אהוביהם הפוקרים הכועסים על ה"התפרעויות של החרדים", מנסים בימים אלו האגודאים השפלים לחנוף ולהתייפייף ככלבים בפני אדוניהם הציונים ולהגיד שזו "אינה דרכה של תורא", אך ללא הועיל... יבושו המה ויכלמו לעד, וימשיכו המחאות ביתר שאת וביתר עוז לקדש שם שמים, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל


מצ"ב כמה תמונות, רוב התמונות ע"י חדשות 24 עזדשענסי