28.5.2010

קינת ארץ ישראל י"ט סיוון

בס"ד
 
לרגל חיטוטי השכבי האחרונים ה"י ע"י הציונים ימ"ש,
אנו מצ"ב קינה הנקראת "קינת ארץ ישראל", בדבר מעלת שלטון ערבי על ארה"ק עד כי יבוא גואל, בב"א