13.5.2010

אש להבה בלאנדאן / כ"ח אייר תש"ע

בס"ד

מחר יום ג' לסדר במדבר, זומם המופקר הרשע בנו כמותו של מ. בעגין שר"י, להגיע אל הקלויסטער הציוני של אנשי המסרחי שבשכונת "הענדן" שבלאנדאן יצ"ו, ולשאת שם דרשה מלאה מינות והתגרות רח"ל בדבר "שלמות ירושלאיים" עפ"ל.

(ולכל מי שאינו יודע, נאמר כאן ששכונת "הענדן" הזו שבלאנדאן היא מקום מושבם של כל החלבנה והפורצי גדר למיניהם, ומפורסמת ב"יראי השם" המופלגים בכפירה וציונות ל"ע המתגוררים בה..).

יראי השם שומרי משמרת השבועות דעיר לאנדאן יצ"ו, יצאו מחר בעז"ה אל מקום הפירצה וימחו נגד הביריון הרשע המופקר ימ"ש יחד עם עוד קהל פאלסטינען ויומען רייטס, לקדש שם שמים ברבים ולהבזות הרשע, להכריז בפני העמים שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא ית"ש: