20.5.2010

תמונות מהפגנה בעיר לאנדאן יצ"ו, שב"'ק במדבר תש"ע

בס"ד


בשב"ק האחרון פרשת במדבר תש"ע, התקיים ב"סיטי" של לאנדאן מול ה"דאונינג האוז" (בית ראש הממשלה של ענגלאנד), הפגנה של פאלסטינען לציון מאורעות ה"נאכבא" (אסון הגירוש והרציחה) שעוללו להם הציונים ימ"ש בשנת שח"ת.

יראי השם שומרי משמרת הגלות הזדרזו לקדש שם שמים, ולמרות הטרחה הגדולה שבדבר יצאו בהליכה רגלית של כמה שעות הלוך וחזור עד אל מקום ההפגנה, שם המתינו להם כבר השילטן שהביא מקודם שבת גוי.

במהלך ההפגנה עבר במקום פראפ' נכבד מאאוניברסיטת "קימברידזש" הידועה בענגלאנד, ואמר ליראי השם שלא יחשבו לנפשם שהם נראים כמו איזה כמה אנשים מועטים, כי יש לפעולותיהם השפעה אדירה על הגויים ועל המידיע, וכמה יהודים אחדים העומדים בהפגנות הללו משפיעים לפחות כמו כמה מאות גויים...

יראי השם הודו לפראפ' הגוי הזה על דבריו המהווים בלי ספק חיזוק גדול מאוד בעיתים הללו, וכן הודו לבורא ית"ש לעד על שזיכם לקדש את שמו הגדול ברבים להציל ולהינצל, ברוך המקדש שמו ברבים אמן: