28.4.2009

אספו עם! - ליום האיד הציוני ה' באייר תשס"ט

בס"ד

מצ"ב כרוז ליום האיד הציוני, שבע"ה יתבטל ולא יתקיים....

PDF