8.4.2009

וחפרה הלבנה ובושה החמה - ערב פסח תשס"ט

בס"ד

שוב ושוב מדרדרת לה העדה החרדית מדחי אל דחי, כשהפעם לא בושו העסקנים מארגני "מעמד ברכת החמה" לבקש פרעמיט (רישיון) לקיום המעמד מהמשטרה הציונית, שכמובן "אישרו" בשמחה את קיום המעמד ושלחו את קלגסיהם "לשמור" על הסדר ולסגור את הרחוב כולו על מנת שבני היהדות החרדית המתבדלת יוכלו לברך את ברכת החמה הנשגבת באין מפריע, וכן להקים את הבימה עבור חברי הבד"ץ והאדמורי"ם (הידועים...), ואף לשמוע אח"כ "סיום מסכת" מהראב"ד הפורץ גדר...

ניחא שבעצרות וכינוסים למיניהם שבככר השבת הם מבקשים רישיון ובכך פוגמים את כל טהרת המעמדות והכינוסים הללו (הפגומים גם בלאו הכי...), זה עוד ניחא, אך גם את מעמד ברכת החמה הנשגב לא חלו ולא הרגישו לטמא בידים בצורה שכזו?!... (ובמודעות שהוציאו עוד כינו זאת בשם "מעמד קידוש השם").

כמה דוקר וכואב היה לראות את אלפי בני היהדות החרדית המתבדלת נוהרים בהמוניהם אל פני רחבת "מאנדעלבוים" הסמוכה למא"ש, ואומרים שם את סדר ברכת החמה עם הריקודים שאח"כ וכו', כשהכל נעשה ברשותם חסותם ו"היתרם" המלא של המשתלטים הציונים רח"ל שסגרו במיוחד לעדה החרדית את הרחוב, כששום קול מחאה לא נשמע על חילול השם הנורא, וכל הדיינים והמנהיגים שותקים וממלאים את פיהם מים!!!!

השרידים יראי השם המתבדלים התבדלות גמורה ממלכות השמד והכפירה כמובן שלא יכלו להסכים בשום פנים ואופן לברך שם את ברכת החמה הקדושה, אלא ברכו במקומות צדדיים אחרים ללא חסותם הטמאה של הפאליציי הציוני.

מי יתן שנזכה שיחוס ויחמול עלינו השי"ת, וישלח לנו במהרה גואל צדק ומנהיג אמת שילמד את העם בינה ויורה את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, ותמלא הארץ דעה כמים לים מכסים במהרה בימנו בקרוב אמן סלה: