19.4.2009

אפס בלתך גואלנו / כ"ה ניסן תשס"ט

בס"ד

מצ"ב הספר הנפלא "אפס בלתך גואלנו" והוא ליקוט נצרך מאוד בענייני גלות וגאולה מן השמים


פי.די.עף