27.3.2009

אם ימצאו שניים בתוך העיר... / ב' ניסן תשס"ט

בס"ד
ביום שלישי התקיימה בעיר הערבית "אום על פאחעם" הפגנה גדולה של הציבור הערבי נגד התגרות המתנחלים שבאו לשם כדי לצעוד עם דגלי עמלק ולהתגרות באומות, באישור הבג"צ העכו"מי הציוני. יצויין שהמתגרים הינם מתנחלים מופקרים ומטורפים שדם ישראל ודם בניהם ובנותיהם שלהם עצמם הפקר הוא בעיניהם, והשכימו בבוקר ונסעו למרחוק על מנת להתגרות באומות העולם ולחלל שם ישראל ה"י.

יש השכמה לטובה ויש השכמה לרעה, שתי יהודים יקרים זכו להשכים לטובה לעומתם וללכת שם ולא לשתוק להני ביריוני פריצי עמנו, והתקבלו בכבוד רב ובמאור פנים ע"י הציבור הערבי הרחב שמה, שראה שישנם יהודים כאלו המוכנים לחיות תחת עול גלותם כמימים ימימה, ומתנגדים בתכלית אל מעשי הרצחנות והפרובוקציה המטורפים של מופקרי חברון ודומיהם, שכל ימיהם מסכת אחת של מרידה והתגרות באומות ה"י.
כרוז מיוחד שתורגם ללשון ערבית חולק שם במאות מאות עותקים כשהערבים מבקשים עוד ועוד, וכן מידיע רבה מחו"ל שהיו שם ניגשו אל המפגינים ושאלו אותם שאלות שונות על העניין, ודבר השם התפרסם ברמה.

ומחיל אל חיל, ביום חמישי אחה"צ זכו שוב לילך כמה יהודים יקירים אל שכונת "סילוואן" שבמזרח ירושלים, שם זוממים המשתלטים הציונים להרוס למעלה משמונים בתים של ערבים, ולהשאיר את יושביהם ללא קורת גג ה"י.

היהודים התקבלו בכבוד גדול וידידות ע"י הערבים באהל המחאה שמה, ופרסמו את דבר השם נגד מעשי הציונים ומדינתם שאין בינם לבין דת תורתנו הקדושה ולא כלום, הדברים עשו עשו רושם גדול על הערבים שנכחו שם, וכן מעט כלי מידיע ערבים שהיו שם לקחו תמונות וווידיאו מהמעמד ושאלו שאלות על עמדת היהדות המקורית בנושא הציונות, כשהם מושבים בטטו"ד, והתקדש שם ישראל והתקדש כבודו יתברך בעולם, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל.

מצ"ב תמונה וכרוז שחולק שם לערבים (הכרוז תורגם כמובן ללשון ערבי).

____________________________________

תוכן הכרוז:


בס"ד

הודעה חשובה לאדוננו המוסלמים!


מאז ומעולם חיו יהודים וערבים בשלום ושלווה בפאלסטין ובכל מדינות ערב. העם היהודי היה מאז ומתמיד עם דתי בלבד, שלא היה לו כל עניין במלחמות וסכסוכים, ואדרבא, הדת היהודית מצווה ומזהירה אותנו היהודים להתפלל לשלומם ולהצלחתם של כל המדינות והעמים שאנו חיים בקרבם, וכך אכן נהגו היהודים תמיד, ומעולם לא עלה על דעתם להקים מדינה באיזה מקום, בוודאי שלא להפוך פתאום מעם דתי רחמן ושקט לרוצחים אכזרים ושודדי אדמות כמו הציונים.

התנועה הציונית שקמה באירופה לפני כמאה שנים, שמה לעצמה מטרה למחוק את כל המסורת היהודית, מנהיגיה היו אנשים שכפרו בשם ושנאו את דתם ואמונתם, ושאפו להקים מדינה חילונית כתחליף לדת.

התנועה הציונית עשתה הכל כדי להשתלט על יהודים בכל מקום ומקום, לדבר בשמם, להיות נציגתם הבלעדית, ואף להכריז בשמם מלחמה נגד הערבים. הציונים התארגנו במפלגות טרוריסטיות שרצחו והרגו באכזריות ערבים, עד שהצליחו להקים את המדינה הציונית על אדמת פאלסטין. את היהודים שהתנגדו להם הם השתיקו באמצעות כח. עדות שלמות של יהודים שקטים ממדינות ערב ומארצות נוספות הובאו תוך זמן מועט על ידם לפאלסטין בשיטות של כפיה, פיתוי, הבטחות שקריות ועוד. בעיראק ומרוקו למשל, הטמינו הציונים פצצות בשכונות יהודיות, כדי "לזרז" את יהודי המקום לבוא לפאלסטין... לאחר שאותם עדות תמימות הגיעו אל "הארץ הקדושה", הם שוכנו בתנאי עוני, ילדיהם נלקחו אל מערכת חינוך חילונית וכפרנית שניתקה אותם מהיהדות, ולאחר מכן בהמשך הם גוייסו לשרת בצבא הציוני על מנת ש"ישמרו" על המדינה הציונית וילחמו באחיהם הערבים. אין כזה דבר "ישראלים" ומעולם לא היה, ה"ישראלים" אינם אלא בליל של עדות יהודיות דתיות שהכוחנות הציונית החילונית השתלטה עליהם לצרכיה הפוליטים, ואת רובם ככולם הצליחה לנתק ממורשתם באמצעים שהזכרנו.

למרבה הבושה והחרפה, היו גם דתיים רבים שלא השכילו להבחין ברעת הציונות, ואף דימו לחשוב בטעות שיש כאן דבר "קדוש", שכן פאלסטין קדושה היא אף ליהודים, וירושלים - המקום הקדוש ביותר בדת היהודית. עירבבו אותם "דתיים" טועים בין השתלטות הציונית על פאלסטין, לבין היהדות, ולא השכילו לראות לאיזה חורבן ואסון גשמי ורוחני מובילה הציונות את העם היהודי כולו.

אך ברור לכל העמים ואחינו המוסלמים בפרט, שאין הציונים מייצגים את היהדות הישנה והאמיתית, ואין ה"דתיים" המטורפים שטעו אחריה מייצגים את הדת היהודית.

כאבם של הפאלסטינים הוא כאבנו, על כל טיפת דם פאלסטיני יענשו הציונים בעונש כבד מן השמים, הדת היהודית מעולם לא תכיר ולא תסכים עם מעשי האכזריות השפלים של הציונים, וכל מדינתם תחלוף מהרה מן העולם כלא הייתה, ויחזור השלום האמיתי ששרר בפאלסטין בין יהודים לערבים עד לפני הגעתם של הציונים, ולשלום האמיתי הזה - אנו מתפללים ומחכים בעזרת השם.

אום אל פחם, 25.3.09
נטורי קרתא של היהדות החרדית
ירושלים, פאלסטין