18.10.2011

שחרור השבוי הלאומי גלעד שליט - על 63 שנים של חולשה, וצביעות ציונית נוטפת / כ' תשרי תשע"ב

בס"ד

יום "חג" והתרגשות ביקום הציוני, החייל הציוני החטוף גלעד שליט השתחרר וחזר למדינת הציונים לאחר יותר מחמש שנים בשבי ארגון החמאס בעזה, וזאת לאחר שראשי הארגון חתמו על "עסקת חילופי שבויים" עם הציונים, שעל פיה בתמורה לשחרורו של החייל גלעד שליט ישחררו הציונים כאלף אסירים פאלסטינים הכלואים שנים רבות וארוכות ב"יסראעל" בעוון טעראר ורציחה ה"י נגד הציונים ומדינתם השפלה. 

ה"עסקה" יצאה אל הפועל, לפנות בוקר של יום ג' לסדר פר' בראשית תשע"ב (ו' דחוהמו"ס), הגיעו באסעס מלאים באסירים פאלסטינים אל מעברי הגבול עם מצרים ועם גאזא סטריפ, ומעט אחרי זה גלעד שליט הועבר אל מצרים, ומשם אחרי כמה שעות אל עבר "יסראעל".

הפאלסטינים עצמם בעזה ובשאר המקומות, שמחו מאוד מאוד על שיחרור אסיריהם ויקיריהם, שאחרי שנים רבות שהיו במאסר תחת יד הציונים התקיפה והשולטת (על עוון פעולות הנקמה ומלחמת ההתקוממות שלהם בציונים), הצליחו עתה לשחררם לכל הפחות ע"י העיסקה הזאת. האסירים התקבלו בשמחה גדולה בעזה וכן בראמאללה, תוך כדי שהפאלסטינים מקווים שבעתיד ישתחררו כל שאר אסיריהם שתחת יד המשתלטים הציונים הרשעים ימ"ש.    

מנגד, במעמד "קבלת פנים" מיוחד שנערך לכבודו התקבל גם השבוי הציוני הלאומי בצד היסראעלי ע"י ראש הכופרים, סר ה"ביטחון", ושאר ראשי מדינת הכפירה וצבא הזוהמה, לפי כל כללי ה"טקס" הציוני הצורמני. במעמד הצומרני נשאו הציונים כהרגלם דרשות מלאות שקרים וצביעות, ובנצלם את היותם הצד ה"נסחט" ב"עסקה", זה אשר הסכים לאחר "התלבטויות קשות" לשחרר "מרצחים" לחופשי, ייללו הם בדבריהם לא פחות ולא יותר על "קדושת החיים" הקיימת בתורה ובעם היהודי... הם הציונים הרוצחים המופקרים, אשר הפקירו ומפקירים כבר מאה שנים דם כל ישראל כולו למען קיום מדינתם ומלכותם, הם אלו אשר יטיפו ויגידו דרשות ופסוקים על קדושת החיים הקיימת בעם היהודי... אותם אלו אשר רצחו והתנפלו באכזריות על כל מי שרק עמד בדרכם, אותם אלו עמלקים שעקרו באכזריות התורה והיהדות מאלפים ורבבות "עולים" אומללים, הם אלו המדברים גבוהה גבוהה כיום על "קדושת החיים" בתורה וביהדות...  

כמו כן פיטפטו הם על כך אשר אצלם הציונים ה"צדיקים" "לא חוגגים שחרור של רוצחים" ח"ו, אך כאשר מאן דהו מה"יוען" למשל מעיז להאשים בדו"ח לו את צבאם המופקר בפשעי מלחמה, הרי אוי לו ואוי לנפשו, אחת דינו להחתם ולהכתב כ"שונא ישראל" שקרן וכו' וכו'. הם הרוצחים השפלים שעד היום הזה מתעללים ומשפילים בכל מיני דרכים ואופנים אוכלוסיה פאלסטינית אדירה ה"י, וגם בדם ורציחה של אזרחים חפים מפשע ידי חייליהם מלוכלוכות כידוע וכמפורסם, עד שהרבה מאזרחי מדינתם לא מוכנים ללכת ולשרת בצבאם הטמא מסיבה זו, הם כמובן "לא חוגגים שחרור של רוצחים", מה שמותר להם אסור כמובן באיסור חמור לפאלסטינים, כי הם הרי "צבא ההגנה" (שם בדוי לצבא הרציחה), ואילו הפאלסטינים הם "טעראריסטען", "מרצחים", ושאר הפראפאגנדה הציונית הידועה. 

63 שנים של חולשה

לאחר שירד האבק התקשורתי מעל ה"עיסקה", לאחר שהחגיגות השונות יגמרו, צריך להבין שה"עיסקה" הזאת החטיפה של החייל גלעד שליט וכו', הכל למעשה זה חלק מהחולשה הכללית הגדולה של הערבים וחוסר יכולתם לשחרר את אדמתם מעול הכיבוש של התנועה הציונית הרשעית.

לא הצליחו למרבה הצער עמי ערב עד היום הזה לנצח את מדינת הציונים הרשעית, לא במלחמה הראשונה ב 48', לא במלחמת ששת ימי האפילה ב 67', לא ע"י באמבעס מלבנון, ולא ע"י רקטות מעזה. לא ע"י פיגועים רבים של רציחה והתאבדות ה"י בקרב אזרחים, ולא ע"י חטיפות חיילים ושבויים למיניהם. גם "הסכמי שלום" ופניות ליו ען לא עזרו ולא הועילו.  

מלחמת ההתקוממות הפאלסטינית, כמו ניסיונותיהם של מדינות ערב הסובבות את מדינת הציונים, לא הצליחו מעולם במשך כל השנים לנצח את הציונים בניצחון אמיתי שפירושו מפלה סופית ומוחלטת לכל שלטון הרשע שהוקם ע"י כופרים ואפיקורסים על אדמת ארץ הקודש מלפני שנות דור. תמיד הצליחו הציונים לגרש את הערבים, תמיד הצליחו הציונים לנצח את הערבים ולגבור עליהם בקלות ובמהירות יחסית, עד עצם היום הזה. הערבים מעולם לא ניהלו בציונים מלחמה אמיתית, אלא רק משחקים של מלחמה. על פי תכסיסי המלחמה, על מנת להכניע את מדינת הציונים ולשבור את כוחם יש צורך בהפגזה חזקה של עשרות ואולי אף מאות אלפי באמבעס בלי הפסק על כל שטחי המדינה, ואחרי זה פלישה גדולה של צבא מכל הכיוונים. הערבים מעולם לא עשו ככה, אלא תמיד קצת פה, וקצת שם, מה שהוא לשחוק בעיני הציונים. אך כפי הנראה אין לאל ידם של הערבים החלשים לנצח את צבאם של הציונים, מה שמדינות אחרות, גדולות וחזקות, היו יכולות לעשות זאת. ועקב כך, עדיין אנחנו בגלותא דערב רב. 

ובעמדנו כעת בחג הסוכות הקדוש נבקש ונתחנן שבזכות שבעת האושפיזין, השי"ת יבטל במהרה את מדינת הציונים, בחסד וברחמים, אמן: