28.10.2011

פרשת נח / מאת הרב אליהו קאופמאן

בס"ד

פרשת נח / הרב אליהו קאופמן

הרבה אפשר לפלפל ולהקיש על פרשת נח. עניין כינוי "איש ואשתו" לחיות ולבהמות לעומת העופות בהם נאמר "בן זוג". אפשר לפלפל בפירוש המילה "גיבורים" כשהיא נדרשת על דורי המבול וההפלגה, ומנגד כשהיא נדרשת על מלכי ישראל שאול ודוד. גם שאלת "דברים אחדים" היא מעניינת לקושיא ומסתמא שגם עניין בלבול השפות יכול להיות נושא לדיון - באם גם היום ("איחוד אירופה" למשל), בילבול השפות והעמים הוא רלוונטי וכל ניסיון לבנאם דברים היא עבירה.

אך בפרשה זו דווקא הייתי חפץ דווקא לפלפל בפירוש רש"י על הפסוק הראשון בפרשה : "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו". רש"י הקדוש מסביר ש"יש מרבותינו הדורשים" שאם היה בדורו של אברהם אבינו  הוא היה גדול יותר. אח"כ ממשיך רש"י "ויש הדורשים" שאם היה בדורו של אברהם אבינו, אזי, היה מתגמד לעומתם. אין "מקרה" ואין חיסרון אות אצל קדושי ישראל ולכן נשאלת השאלה מדוע רש"י הקדוש החסיר את המילה מרבותינו במשפט השני – כשדרש את ה"ויש האומרים"? יתרה מכך, ההסבר כי אילו נח היה חי בדורו של אברהם אבינו הרי שהיה מתגמד, הוא ההסבר שמקובל יותר, ודווקא שם המילה "רבותינו" כאילו "נשמטת"?...

אך מסתבר שלא לחינם "נשמטה" אותה מילה "מרבותינו", ב"יש אומרים" השני של הפירוש. למעשה ישנו מצב שבו דברי תורה קולעים וגדולים יותר יכולים להיאמר ע"י כאלה שאינם ראויים לכינוי "רבותינו". 

הכיצד? חכמת הבנת התורה ורזייה מחייבת גם קדושה ולא רק ידע. זהו ההבדל הבסיסי בין היהדות לשאר החוכמות החיצוניות. לא לחינם נאמר בספר "דברים" כי הקב"ה ינסנו ב"נביא שקר" או "חולם חלום". כדי להיות בנבואת שקר או להחטיא בחלומות שווא צריך בכל זאת ידע והבנה בתורה. מכאן שהיהודי חי בניסיון לא פשוט. אז בכל זאת, מסתבר שלא צריך להתלהב מידע של מישהו, אלא אם האומר שורשיו בקדושה. הרבי מסאטמר  - כדרכו של רבי נחמן מברסלב, מוסיף שאף אם האיש קדוש צריך לבדוק האם קדושתו משפיעה על הסביבה לחיוב, וזאת עפ"י מערכת יחסיו עם הרשעים.

דהיינו, יכול להיות אדם גדול בתורה ועם קדושה אישית במצוות היום יומיות, אך אם יניקתו מכוחות רשע הרי שתורתו מהשטן, וככל שגדולה היא, כך היא מסוכנת. איש כזה הוא אמנם "דרשן", אך לא מרבותינו.

למילה "רב" היה פעם משקל גדול ביהדות. גדולי התנאים והאמוראים ירקו דם עד שזכו לתור "רבי". בימינו לא רק שהדורות חלשים אלא שליהדות האורתודוכסית נכנסה השפעת הציונות ובעזרת צבא הפוקרים ("הרבנות הצבאית"), "הרבנות הראשית" ו"משרד החינוך והתרבות" הציוני, מוענקים תוארי "רב" עפ"י קריטריון "אקדמאי" וללא קשר לקדושה. ההסבר של הרבי מסאטמר בודאי שולל "רבנים" כאלה והוא נוגע עמוק יותר, כנגד כאלה המכהנים כרבנים בעלי אצטלה והדרת פנים ועם סמיכה מגדולי עולם, אך הם עצמם הפכו למשועבדים לכוחות הרע הפוקרים, בכספים טמאים ובכבוד מרשעים, ולכן אינם עוד נמנים על "רבותינו".

מכאן שאף אם נפגוש "גדול בתורה" המסגף עצמו מבוקר עד לילה אך יש לו קשרים ידידותיים עם רשעי ישראל - ויהיו הסיבות אשר תהיינה ("קירוב", "תשובה" או ניצול הרשע לענייני קודש"), הרי הוא בבחינת נביא שקר ויש להתרחק ממנו כמאש ממש.

ההתחברות לרשעי ישראל איננה בדרך אקראי אלא עניין של זיווג רוחני שמקורו בסיטרא אחרא, ומי שזיווגו כזה הרי שליחותו היא ע"י השטן וכל אשר יאמר הם שיפתי שטן המדובבות דרכו להכשיל. לכן אין גם להתפלא או לא להאמין לגילויים כי "ידעני יהדות" הם המובילים בהכשלת הרבים, ואין גם להתפלא על קשריהם של הללו עם רשעי ישראל  - שבדורנו הם הפכו לרבים כעשב השדה.

פרפראות

פוגרום הבריונים הציונים - השמאלנים ממר"צ (במוצאי פרשת "בראשית") ב"מאה שערים" עדיין מהדהד בראשינו.

אני אינני מתפלא על כך שהרי ברור מיהם ומהי מטרתם אך יש לחפש את האשמים בעידודם. אילו בריונים אלה ידעו כי "מאה שערים" היא טריטוריית קודש שעלייה איש לא יוותר והחרדים יגנו על כל קורבן שם, בודאי שבריוני מר"צ היו חושבים יותר מפעמיים. אך כאשר הללו רואים כיצד "שבאבניקים" בעלי חזות חרדית מנסים בעצמם לשבור את הקדושה הרי הם שואבים "מרץ" כפול מכך.

ליצני "בלזא החדשה", הארחי פרחים פרסטר וחליבה (מהרדיו הציוני "קול חי"), הם אלה שלפני זמן קצר הביאו עימם חיילות פרוצות מצבא הניאוף הציוני לתוך "מאה שערים", כדי לחלל בקודש. ה"בלזאים החדשים" ושאר מרעי בישי ה"שביבה", משתמשים באתרי האינטרנט ה"חרדים" וב"עיתונות החרדית" לסכל כל רוח של נזיפת קודש בקורעי המחיצות תוך כינויים של תלמידי חכמים "סיקריקים".

ה"סיקריקים" האמיתיים הם השוטרים וסוכני השב"כ של בלזא, ואנשי מר"צ יודעים זאת היטב ולכן הם באים בביטחון לפרובוקציה שלהם כדי לראות בריונים בחזות חסידית מכים את אחיהם.

מי יודע אם התופעות של "בלזא החדשה" ומרעיהם לא היו מצטמצמות אילולי כלי תקשורת מיליטנטי ברוח תורת ישראל היה נילחם בהם והשקפותיהם. אך מה לעשות ובראש השבועון ה"עדה" עומדים שני גלמים המחוברים לחוג ב"עדה" החשוד בלקיחת כספים ציוניים, ובמקום לתקוף את אותם פושעים, במקום לכתוב מאמרי השקפה וכתבות תחקיר אנטי ציוניות, הם יושבים וחושבים כל שבוע איזה חוג חדש שאינו על טהרת הקודש - להציג כדי להיות "אובייקטיבים" ולהיקרא גם בלייקווד ואצל הציונים החרדים.

אין ספק ששיטה זו רק מטשטשת את ההבדלים בין שלומי אמוני ישראל לחרדים הציונים ודוחפת רבים וטובים לזרועות השטן בגלל שני ליצנים שמנהלים ועורכים את השבועון הזה (שמעיה וליברמן). העיתון הזה אינו תחת השפעת רבני ה"עדה החרדית" אלא עובד בסמוי עם העיתון הסופר ציוני חרדי ששמו "בקהילה", ושאותו הקים אותו דודי זילברשלג הידוע לשמצה. השבוע למשל - פרשת נח, מתגאה העיתון הנלוז הזה בכתבתו על חסידות בוהוש ועל "אנטי ציונותה".

מכל החסידויות הרומניות (של ה"רגאט") רק האדמו"ר הראשון של ואסלוי (הגר"ש היילפרין זצ"ל) היה קנאי ואנטי ציוני. בימים אלה יצא לשוק ספר נלוז וציוני של אדם ממוצא רומני אשר כל כתביו ליצנות וכפירה בתורה והוא משבח את "אדמו"רי ורבני רומניה" על כך שברומניה הישנה (ללא טרנסילבניה ובוקובוניה) לא נמצאו רבנים אנטי ציונים. דרך אגב, על ספרו זה (שיצא בעזרת הפדרציה של יהודי רומניה...) מופיעות המלצות של "רבנים" ו"אדמו"רים" רומנים, בני זמנינו. בוהוש הייתה שייכת תמיד לרומניה הישנה. גם ה"יחסים המיוחדים" בין חסידות בוהוש דהיום לפדרציה היהודית ברומניה, מעלים מחשבות מטרידות.

נכון שדעותיו הפרטיות של האדמו"ר האחרון השתנו בנוגע למדינה אך החסידים עצמם עדיין לא הפכו פניהם נגד הציונות ויש בתוכם גם כאלה שלא זה המקום להציג את "פעילותם" ברומניה (למשל האחים אברהם ובמיוחד ישראל סולומון...). עיתון כמו ה"עדה" היה יכול למצוא ונושא וחוג קנאי יותר כדי להרחיב את הלחימה בציונות בימינו דרך עמודיו. עיתון "העדה" הפך עצמו לעוד "עיתון של חוג" עם "מוספים" וכתיבה עילגת ופרימיטיבית, במקום להיות אותו העיתון שלחם על קודשי ישראל בימי הרב אלימלך בלויא ור' גרשון שטמר.

ולאלימות של מר"צ ב"מאה שערים" עוד שורש ושמו: "קבוצות התיירות". הגיע הזמן שרבים יבינו את מה שאני הבינותי לפני יותר מעשור ("את חטאי אני מזכיר היום") שביקורי הפוקרים - בחילול שבת וחג, אין עימו דבר עם קירוב ותשובה אלא המשך הצגת החרדים והיהדות כגן חיות תת - תרבותי. על דרך החטאה זו אמונה חסידות קרלין סטולין שבהרצאותיה לפוקרים מדברים יותר דובריה נגד אוכלוסיית "מאה שערים", נגד ה"עדה החרדית" ו"נטורי קרתא", מאשר בעד היהדות והקירוב.

מאחורי הבאת אותם פוקרים ל"מאה שערים" עומדים קרייריסטים ציונים בלבוש חרדי המחכים לתגמול כספי או כבוד וקידום מהציונים.

שבת שלום ומבורך