9.10.2011

"שא אש להצית אין דבר" - הציונות הישנה חוזרת שוב!

בס"ד

"שא אש להצית, אין דבר" - מילים אלה שכתב הכופר זשבוטינסקי שר"י, היו בעצם המשך לדרכו ושיטתו של הנביא הציוני הרצל ימ"ש, להתסיס אנטישמיות ולעורר מלחמות וחורבן נגד יהודים כמה שיותר ובכל מחיר, בהפקרות נוראה ה"י, למען האינטרס הציוני החשוך שהציג את רעיון הציונות בתור "גאולה" לעם היהודי מהאנטיסעמיזעם...

בחודשים האחרונים נשמע שהמתנחלים המופקרים, אשר מתקשים לעמו בפני אדוניהם הציונים שמפנים אותם ומגרשים אותם מגבעותיהם ומ"מאחזיהם", מצאו לעצמם "דרך" למחות על זה ולהזיק למדינת הציונים, ע"י פגיעה בערבים בצורה השפלה ביותר - חילול ושריפת מסגדים דרך הפקרות, מעשים אשר מעוררים שנאה וכעס נורא ה"י, ועלולות להביא נקמה גדולה ל"ע.

כעת נשמע אשר חילולו המופקרים גם בתי קברות של ערביים בעיר יפו, והתוצאה המרה לא איחרה לבוא - בקבוק תעברה הושלך על בית כנסת, בתור נקמה מהערביים. 
 
הציונים כולם, מ"שמאל" ו"מימין", רוגזים על המתנחלים אשר מציתים את האש על דעתם, ומערערים את הסדר והשלום במדינת הכפירה, ועל זאת נחפזו ה"נשיא" העמלקי הידוע יחד עם שני זנבותיו, רבני הרבנוט הרישעית - ללכת אל המסגדים ומקום החילול, על מנת לפייס את הערבים ולהשקיט הרוחות,  ולמחות קבל עם ועולם על "ההתגרות באומות"... רק דגלי פאלסטין היה חסר בידם כדי שנחשוב שמדובר בנטורי קרתא'ניקעס שבאו זה עתה ממאה שערים... 

אך מה להם לציונים כי נזעקו עתה על "תג המחיר" של מטורפי ה"שטחים", הלו הם הם הציונים עצמם לפני שנות דור, עת שנקראו בשמות הלח"י, האצ"ל, נוער בית"ר "השומר" ושאר מרעין בישין, היו אלו שעשו באכזריות וברשעות פעולות "תג מחיר" כאלו למאות ולאלפים, פעולות אשר הביא מרחץ דמים נורא על ארץ הקודש כולה, ועד היום עדיין לא דעכה אותה האש שהציתו כלל, והגיעו הדברים שיהודים פוחדים להסתובב חופשי בערי הערבים וישוביהם, ובכל מקום נתקלים בשנאה ואיבה ל"ע. 

לכן בשעה שבאים אותם ראשי מדינת הציונים לדבר גבוהה גבוהה נגד מעשי המתנחלים אשר הם מנוגדים לערכי היהדות וכו' וכו', לא ישכחו גם להזכיר את מעלליהם עצמם.