25.9.2011

שנה טובה! / ער"ה הק' תשע"ב לפ"ק

בס"ד

כמידי שנה אנו מאחלים לכל קוראינו וידידנו: כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים וחסידים מקבלי עול הגלות, שנה טובה ומבורכת, שנה גידוע קרן הרשעים והרמת קרן הצדיקים, שנת ביטול המדינה הציונית בחסד וברחמים והתגלות כבוד מלכות שמים, וכל הרשעה בעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, במהרה בימינו אמן:

כעתירת: "אמונה מיילינג ליסט"