25.9.2011

התגרות באומות (המאוחדות)

בס"ד

ראש הכופרים, אותו קל וריק ידוע המחלל שבת ואוכל טריפות ונבלות, שוב מתגרה באומות בדרך הפקרות, והפעם בחר לעשות זאת מעל בימת היוען שבנו יארק יצ"ו.

היה זה ביום שישי האחרון עש"ק ניצבים וילך תשע"א, לאחר שכבוד הנשיא הפלסטיני מר עבאס יר"ה נשא נאום ארוך בו ביקש מאת היוען שיכירו בפאלסטין כמדינה, ופירט בנאומו את רציחות הציונים ימ"ש שנעשים כסדר לבני עמו כל השנים ה"י.

הציונים כמובן חרקו שן, בראותם שלכל העולם כולו כבר נמאס מהם וממשחק הדמים שלהם, ממדינתם, ממלחמותיהם, מבכיינותם, מהתגרותיהם, מזמירות ה"אושוויץ" וה"שואה" הקבועות שבפיהם ומכל אשר להם, ובראותם שאין איש מסתכל לעברם, למעט אולי עוד איזה כמה מדינות מועטות ובראשן ארה"ב ידידתם, בחרו כדרכם להתגרות באומות, וככה אולי "יתחכנו" האומות ויבינו את ה"אמת", כפי שיספר להם כמובן לא פחות מאשר ראש הכופרים הסרוח, הפוער את פיו הביובי. 

וכך החל ראש הכופרים להרצות את כל הדרשות הציוניות הישנים והשחוקים, ועוד העיז לשקר במצח נחושה שמדבר הוא בשם "מאה דורות של יהודים" עפ"ל, כאילו שהעמים טיפשים, ואינם יודעים שתה"ל ישנם אלפים רבבות יהודים אנטי ציונים בכל העולם כולו, שמתנגדים לו ולמדינתו הטמאה, ואינם רואים בו כל נציג ודובר מטעמם.

עוד ניסה להאחז השוטה הנ"ל בקרנות המזבח, וכעשו הרשע שאמר "יש לי רב", הנה גם התברר שלראש הכופרים יש לו רב גדול העומד לימין הסטרא אחרא,     והזכיר הרשע את רעהו כמותו - את השוטה הזקן המתגרה באומות הידוע מקראון הייטס שר"י - אשר אמר דברי התגרות מבהילים ל"ע נגד היוען ונגד כל העמים כולם, וכך כמובן "התקדש שם שמים" גם שנים רבות אחרי התפגרותו, ע"י המשיח שקר שעם ישראל סובל ממנו עד היום הזה.     

עכ"פ אין ספק שתה"ל נחלו הציונים מפלה גדולה בכינוס היוען הנוכחי, אם כי עדיין לא ברור אם ה"סעקיוריטי קאנסול" אכן יאשר לפאלסטינים את בקשתם להיות חברה ביוען, בכל אופן בושות גדולות היו להם, נזקים גדולים נגרמו להם, וטוב הדבר מאוד. 

ולהבדיל בין הטמא לטהור, לעומת הני מחללי שם שמים יורשי גיהנום, אשרי חלקם של יראי השם הטהורים דארה"ב שיצאו אל חוצות מאנהעטן לקדש שם שמים, ובכל הימים של כינוס היוען הפגינו תה"ל בקביעות ופרסמו אל כל העמים את דבר האמונה הניצחית, אשר הציונים הכופרים אינם באי כוחו של עם ישראל, ושם ישראל הקדוש גזול הוא בידם, ועשתה מחאתם פרי גדול, והתפרסמה בכל המידיע העולמית, אשר גם זה הוא למורת רוח הציונים וחנפיהם הטמאים, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. 

תפילתנו לביטולה של המדינה הציונית כולה, ולראות במפלת שלטון הרשעים, במהרה בימינו אמן: