29.8.2010

בזוי אתה עד מאוד / י"ט אלול תש"ע

בס"ד

בימים אלו שוב מתגלה לעין כל מהו מהותם ופרצופם האמיתי של רבני הערב - רב, כהני הבעל והאשרה הציונית, שוב מתגלה מה שווה כל תורתם ולמדנותם, ושאין כל ה"רבנים" הרשעים הללו יותר מאשר נבלים שפלים, ואפילו לא ברשות התורה.

ב"דרשתו" השבועית האחרונה במוצאש"ק האחרון פרשת כי תבא, פער פיו הראש ל"ץ הציוני עובדיה יוסף שר"י והודיע קבל עם ועולם את כל "חכמתו" המופלגת, שוב מוכיח לכולם ה"רב הראשי" לשעבר שהוכתר ל"גדול הדור" ע"י כמה פוליטיקאים סרוחים אנשי מפלגת הספרדים "שאס" שהוא אינו אלא פוחז המוני קל וריק, עם הארץ נבער מכל דעת ובינה, שוטה וטיפש שאין כדוגמתו, "רב" ו"מנהיג" שאינו אלא חמור נושא ספרים ותו לא מידי, ובעצם עוד הרבה הרבה יותר גרוע מחמור...

הראש ל"ץ הכסיל הידוע הדבוק כל חייו ברשעים ובשלטונם הטמא, קילל הפעם בכעסו את הערביים הפאלסטינען ואת נשיאם מר עבאס יר"ה, בדברי התגרות חמורים ונוראים, והתוצאות של "קידוש השם" המופלג לא איחרו כמובן לבוא... אך בפעם הזאת, לא יצא רק קצפם של הערביים על דברי הבלע והקללות ההמונים והעממיים שהשמיע ה"רב" ההמוני והעממי כאחרון הירקנים שבשוק הבוכרים, אלא אף עד הבית הלבן בוואשינגטאן שבארה"ב הגיעו הקללות והגידופים של ה"רב" חובב הזמר המצרי אותו מתיר לשמוע כידוע, ועוררו שם הלם ותדהמה.

לא שמענו מעולם מה"רב" השוטה הזה שום קללות וגידופים על אדוניו הציונים עוקרי התורה והיהדות כולה רח"ל, ואם כי ידועים דברי חז"ל ש"גדול המחטיאו יותר מן ההורגו", הרי שאת אדוניו הציונים לעולם לא קילל ה"רב" הרשעי שיאבדו מן העולם, אלא תמיד כיבדם ומכבדם בכבוד גדול ורב, ומתפלל להצלחתם ולשלומם... אוי לנו שעבדים משלו בנו, פרחחים קלים וריקים יוצאי משרד הרעבנוט הציוני שמכרו נשמתם לשטן תמורת אגורת כסף, הם אלו המוכתרים בימנו לגדולי ומנהיגי הדור בעוה"ר, הם הלו המחברים שותי"ם וספרים "תורניים" בכל מה שרק אינו עומד בסתירה עם משטר הרשע הציוני ומחפים בכך על כל מעשי הרשעים רח"ל, ואין מושיע.

מי יתן ויתקיים בנו במהרה "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועצייך כבתחילה", ויעמדו לעם ישראל רבנים גאונים וצדיקים, גיבורי כח אדירי התורה, אנשי אמת ואמונה לוחמי מלחמות השם, אשר באמת יחזירו העטרה ליושנה, במהרה בימנו אמן: