4.8.2010

קרבות יחפצון / כ"ד אב תש"ע

בס"ד
 
הרשעים כים נרגש השקט לא יוכלו, שוב נשמע כעת שצבא הזוהמה העמלקי התגרה בחיילי צבא לבנון, ובחילופי אש שארעו אמש על גבול משטר הרשע הציוני עם לבנון, הרגו ופצעו כמה חיילים לבנונים ה"י. כמו כן בזמן האחרון תוקפים הציונים מידי פעם את גאזא סטריפ, וממשיכים להבעיר האש בשמנו ועל חשבוננו, לעורר אנטיסעמיזם בכל העולם כולו ולהפקיר דם ישראל כמים רח"ל. 
 
בעת הזאת יניפו יראי השם שוב ושוב ושוב דגלי הפאלסטינען, ולבנון, להוציא מליבן של צדוקים ועמלקים שיש לנו איזה שייכות איתם ועם "שמירתם" ועם התגרותיהם האסורות ח"ו, ואין לנו שיור בגלות המר הזה רק ד' אמות של תורה ותפילה, נודיע לערביים שיהודים אינם ציונים, וציונים אינם יהודים, עד אשר נזכה לראות במפלתם של רשעים, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ במהרה בימנו אמן: