17.12.2009

על הניסים, ועל המלחמות / כ"ח כסליו תש"ע

בס"ד
 
בעקבות ההתגרות האחרונה של רשעי המתנחלים המתייוונים המופקרים ב"כפר יאסיף" שבשומרון בשבוע העבר (אז הציתו שם מסגד ה"י), יצאו בכ"ח כסליו (נר רביעי דחנוכה, יום ג' לסדר מקץ תש"ע), כה' יהודים מיראי השם לפייס את הפאלסטינען תושבי הכפר ולהסיר השנאה מליבם, ולפרסם להם שאין הציונים הארורים באי כוחו של עם ישראל, אלא לא יותר מאשר חבורת משתלטים קרמינלים שפלי אנוש, אשר בכח הזרוע האכיפו את העם היהודי כולו תחת מרותם ושלטונם הרשעי והאכזר, ועדיין אין מושיע מידם. 
 
עם הגיע ה"וואן" של יראי השם אל הכניסה לכפר יאסיף הנ"ל, נתקלו באותם חרובי קרתא חיילי צחל אשר מנעו מהם את הכניסה למקום, בנימוק שזהו "שטח סגור" וצריך את "אישורם" המזוהם כדי להיכנס, כאשר בד בבד גם הסתובב סביבם ככלב איזה מתנחל מתייון טמא אשר כל מגמתו היה להפריע ולצער את יראי השם, לחרפם ולגדפם על אשר מסרבים לכרוע ולהשתחות למלכות יוון הרשעה הציונית, ולצלם הכפירה שהעמידו בפלטרין של מלך. 
 
וטימאו כל השמנים... לא נח ולא שקט אותו כלב מתייון טמא, עד אשר חטף מאחד מבני החבורה את ה"שאל" הפאלסטיני שהוציא מחיקו על מנת "להוציא מלבן", ולהכריז הכניעה המחוייב ע"פ תורה לפאלסטינען, תוך כדי שהוא מחרף ומגדף את יראי השם בכל הקללות והגידופים שבעולם.   
 
אך למרות שצבא אנטיוכוס לא "אישר" את כניסת היהודים אל תוך הכפר, עכ"פ יצאו ובאו אל המקום כמה מנכבדי וראשי כפר יאסיף, וקיבלו בברכה רבה והתרגשות את היהודים, ושמחו מאוד על בואם.
 
יראי השם העניקו לראש הכפר הפאלסטיני זר פרחים גדול, וכן מעט דפים כתובים בלשון ערבית המסבירים את טהרת אמונת ישראל, ושאין העם היהודי רוצח אכזרי ח"ו, רק עם של תורה ועבודת השם יתברך, ואין לנו שיור רק התורה הזאת.
 
חסדי השי"ת שמעמד יקר זה התפרסם קצת על כלי המידיע, ובפרט בין תושבי הכפר דשמה עשה רושם גדול.
 
ובזכות מתתיהו כהן גדול ובניו הראנו נפלאות ובאורך נראה אור, בביטול המדינה הציונית במהרה בימנו אמן:
 
 
מצ"ב תמונות