16.5.2011

מוסדות על "טהרת הקודש" לא בונים על שטח ציוני / י"ב אייר תשע"א

בס"ד

בד"ץ העדה הפשרנית אשר הולך תמיד ומתדרדר מטה מטה בפשרות והיתרים חדשים לבקרים, הוציא כידוע פסק המתיר לבית הספר "בנות ירושלים" בעיר בית שמש לבנות בניין חדש על שטח אשר כל כולו נלקח מהעירייה הציונית, הלא היא ה"ידא אריכתא" של מדינת השמד והכפירה, וזאת ב"תנאי" מוזר אשר מנהלי המוסד "ישתדלו לקנות בעתיד את השטח מהעירייה", דבר שכלל לא ברור אם הוא אפשרי בכלל, אבל מה שכן ברור בינתים ללא ספק הוא, שמוסד המתיימר להקרא "על טהרת הקודש" ללא קבלת תקציבים אסורים - הולך להבנות על שטח שכל כולו תקציב אסור אחד גדול... 

תה"ל אשר לא אלמן ישראל, ויראי השם שומרי משמרת החומות בארץ ישראל מזה ימים ימימה יצאו נגד פסק בי"ד מוזר ותמוה זה, אשר הינו לא יותר מאשר היתר דחוק וחסר קרקע, ומהווה תקדים מסוכן לפרוץ חומות ההתבדלות והטהרה משלטון הכופרים ימ"ש בארה"ק.

לכן היום יום שני י"ב אייר תשע"א יצאו יראי השם אל עבר מקום שטח הבניין בבית שמש יצ"ו, ומחאו שם כדת של תורה על קבלת "תקציב השטח" ממדינת השמד, אין ספק שהמחאות הללו עושות רעש גדול ומראות לכל אשר עדיין ישנם ליבות פועמים בחזקה אשר לא מוכנים לקבל פשרות ווויתורים כלשהם יהיו אשר יהיו בחומות הדת וההנזרות מכספי הרשעים, ומי יתן וילמדו טועים בינה ולא יבנו את בניין הקדושה על אדמה שניתנה ע"י הרשעים, ולה' הישועה: 


מצ"ב תמונות מהמחאה