15.5.2011

מכתב מאת הרב שטרן שליט"א רבה של מירון בנוגע ל"דרך הכהנים" החדש במירון

בס"ד

בשנתיים האחרונות החלו ע"י חוגים מסויימים כל מיני חששות חדשות וחומרות בנוגע לעליית הכהנים בהר מירון, מה שלא שיערום אבותינו. סוף דבר שהוציאו ממון הרבה לעשות דרכים חדשות לחלוטין לכהנים הבאים בחומרות גדולות, וגם פנו לבד"ץ העדה החרדית בנידון, ואחרי דיונים בעניין החליטו הבד"ץ שאין בכוחם לקבוע מסורת חדשה ולפסול כל מה שהיה מקובל עד עתה מקדמת דנא, אך מי שרוצה להחמיר שיחמיר וילך בדרכים החדשות שבונים כעת.

אנו מצ"ב מכתב מאת הרה"ג מאיר שטערן שליט"א רבה הוותיק של אתרא קדישא מירון, בו כותב על הדרך הישנה שהייתה מקובלת עד עתה שזהו מנהג ישראל ותורה היא, ויש לדרך זו חזקת טהרה מהראשונים.

מצ"ב המכתב, והלואי וחוגים אלו יחמירו בעניינים אחרים שאינם מחמירים כל כך, ועד שמקפידים על טהרת כהנים ומוציאים על כך ממון הרבה שיקפידו גם על טהרת ההתבדלות מרשעים, ואגודאים וכו', ואז ידעו כי שלו' באהליהם.