28.6.2011

ברוך שפטרנו / כ"ה סיוון תשע"א

בס"ד

בני ברק עיר התורא והצביעות איבדה היום את אחד מכלביה ה"גדולים" מיכל יהודה לעפקאוויטש שר"י, טיפש ושוטה שכל ימיו היה לא יותר מאשר חותם עלוב לבחירות הטמאות, חנפן מסית ומדיח שהטעה את בנ"י אחרי העבודה זרה הציונית התורתית, והירבה החנף הזה כל השנים את חורבן הדת וחורבן האמונה ה"י, הירבה בקרב המוני העם טיפשות וצביעות וסילוף הדעת.

אותו "מצטלם" שוטה צבוע ושקרן אשר היה מעמיד בהפכפכותו מעת לעת פני "קנאי", הטעה עי"ז עוד יותר ויותר את עם בנ"י, אותו "גדול" אשר מקהלת הכלבים הידועה של עיתונאים ופוליטקאים 'חרדים' עלובים, עסקנים חסרי דעת שרמתם נמוכה יותר מהקרקע, פירסמו אותו בנאמנות תמיד, אותו "ראש ישיבה" שהיה חותם כאחרון הפחדנים למפלגת חיל התורא הבני ברקי, לא לחינם כל אותם כלבלבים ייללו ונבחו, עמדו על רגליהם האחוריות, קישקשו בזנבם, ליקקו בלשונם ושיבחוהו והכתירוהו בהתלהבות ל"מנהיג הדור" "גדול ביסראעל" וכו' וכו', הצמידו הם ל"גדול" הזה את כל אותם תארים הנדושים ושחוקים מרוב שימוש, בהם מכנים בזמננו כל מיני אנשים פשוטים עם קאפעל שחור ומרובע הנקראים ע"י ערב רב היחצני"ם והעסקנים הזולים "גדולי הדור". 

למרבה הבושה גם אלו הנקראים "בד"ץ עדה החרדית" איבדו כל טיפה של כבוד עצמי ובושה ויצאו ליילל על מנת "לקיים בנו חכמי ישראל" (שמסיתים ומדיחים לבחירות הטמאות), ופסחו "כדרכם בקודש" על שתי הסעיפים.


עכ"פ טוב שהתפגר כבר אותו מסית ומדיח עלוב, טיפש פחדן אשר לא לחם מלחמת השם בעמלק, אחד שהיה תמיד בשלום עם כולם, לא נשמע ממנו מעולם שום קול מחאה אמיתי, דגל הכפירה שהיה תלוי מידי שנה בשנה על ה"ישיבה" שעמד בראשה לא עניין אותו ולא מחה נגד זה, ובמותו הקל העול מעל היהדות החרדית שלא זזה מקוצו של יו"ד ולא שינתה דבר ממסורת אבותינו, ולא נשכחה תורה מישראל ח"ו להתאבל על שוטים ומנהיגי שקר צבועים ועלובים, גם אם אחרי מיטתם ילכו כל עם בני ישראל כולם. 

דבר פלא מעניין הוא שבדיוק ביום הזה, כ"ה בסיוון, נפגר השקרן הספרדי ה"ראשי" מרדכי אליהו רבם של אנשי הגבעות והישובים, אכן יום כ"ה סיוון הוא יום המסוגל לישועות.

סוף דבר, תורה אחת היא לנו לא השתנתה ולא תשתנה לעולמים ח"ו, שילכו כל אותם עלובים נפש המכונים "גדולים" ו"רבנים" לכל הרוחות שבעולם, ובזכות זה יש עוד באמת תקווה שבני ישראל יפקחו סוף כל סוף את עיניהם ויראו האמת אשר הינה אחת ואיננה משתנת בשום אופן לעולמים ח"ו, גם אם בצד של השקר יהיו ישיבות, גם אם בצד של השקר יהיו מוסדות, קהילות, רבנים, גדולים, אדמורי"ם צדיקים ובעלי רוח הקודש, עיתונים שבועונים ומפלגות, את כולם תשא הרוח והאמת לא תתחלף בשום פנים ואופן.

וכבר כתב שלמה המלך ע"ה במשלי "שפת אמת תיכון לעד, ועד ארגיעה לשון שקר", השקר הוא רק רגעי וחולף, אך האמת תתקיים ותיכון לעד בעז"ה:

השי"ת ישלח לנו מנהיגי אמת ממרום, ויבער כבר כל מנהיגי השקר והחנפים אשר התרבו בעוה"ר כחול הים בדור החשוך הזה דור עקבתא דמשיחא, ותרבה הדעת והבינה בעולם כמים לים מכסים, במהרה בימינו אמן: