14.3.2012

היהדות החרדית נושמת לרווחה / כ' אדר תשע"ב

בס"ד


הלילה (כ' אדר תשע"ב) נפטר תהילה לאל זקן המסיתית האגודאים מבני ברק, אשר עשרות שנים הסית והדיח את בני ישראל לציונות ולאגודאיות "חסידית" שפלה - המסית משה יהושע הגר שר"י המכונה "האדמור מוויזניץ", שהיה אחד ממועצת המסיתים של כנופיית אגודת ישראל. יום גדול הוא ליהדות החרדית ולבני ישראל, כאשר מסית רע וטמא זה התפגר ושבק חיים, וכעת בניו המתקוטטים יתגודדו איש בחצרו ויוחלש כח הרשעה הוויז'נצאי הבני ברקי, אשר ממנו סבלה היהדות החרדית עשרות שנים של "היימישע חסידישע ציונות", אשר המתפגר הנוכחי היה אחד מראשיה. 


לאט לאט יוחלש בעזרת השם כח הרשעה, יאבדו להם ה"גדולים והצדיקים" של שקר מ"גדול" ועד "קטון", ואמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף, במהרה בימינו אמן: