13.3.2012

העיר אומאן בסכנה / י"ט אדר תשע"ב

בס"ד

לאחר ספקות לכאן ולכאן בעניין השתלטות הציונים בעיר אומן, הרי כעת נדמה שאין יותר מקום לספקות שונות, וחייבים לצאת למערכה אדירה להצלת ציון רבנו הקדוש מידיהם של המשתלטים הציונים הארורים ימ"ש.

לא מכבר התקיימה אסיפה פנימית בעיריית אומן, בה מציג ראש העיר לעמיתיו את התוכניות לפיתוח אומן ביחד עם משרד התיירות הציוני. בין התוכניות הם מונים את תשתיות המים, הקמת מערך לינה, שדה תעופה, חברות אוטובוסים, בתי מלון, בתי קפה, בריכה, ומועדון ספורט.

צדקו איפה המתנגדים, ואין עצה ואין תבונה אלא להמשיך את המערכה שכבר התחילה תה"ל. 

ולא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים אמן: