11.3.2012

המודיע לא מסוגל / י"ז אדר תשע"ב

בס"ד


בשבוע שעבר הופיעה בעיתון הביבים "המודיח" כתבה גדולה על יהדות איראן, וכמובן, לא מסוגלים כתבי המודיח שטופי הציונות והיסראעלים הנלהבים לתמוך ביהדות איראן היקרה, חייבים לכתוב "אנטישמיות" "התבוללות" כי בדיוק כמו אדוניהם הציונים - גם ללבלרי המודיע כואב לראות קהילה יהודית מפוארת החיה בשלום ובשלווה בלב "מדינת אוייב"...


מצ"ב מחאת דברים  


עלילות דברים!