21.3.2012

אכן נודע הדבר! הרצח בטולוז ה"י - רק בגלל התגרות הציונים באומות ל"ע

בס"ד

אתמול עוד חשבו הכל שהרצח הקשה בטולוז ה"י אירע ע"י איזה "ניאו נאצים" שעשו זאת מחמת שנאתם ליהודים (וכך גם אנו כתבנו), אך כעת לאחר חקירה גדולה של הפאליס בצרפת התברר לעין כל שהרצח הזה אירע אך ורק בגלל התגרות הציונים הכופרים השפלים ימ"ש בערבים הפאלסטינים, ואילו הרוצח - ערבי מוסלמי מר נפש ה"י - הודיע קבל עם ועדה שעשה זאת נקמה על רצח ילדי הפאלסטינים ברצועת עזה רח"ל ע"י הציונים. ומה נוכל להשיבו דבר, ואיזה תירוץ נגיד, בשעה שידי אלו הנקראים בשם "יסראעל" דמים מלאו.   

הנה שוב אנו קוטפים את פירות הביאושים של ההתגרות באומות העולם שהציונים ימ"ש מתגרים כסדר עשרות עשרות בשנים, ערב ובוקר וצהריים, ומסכנים בזה את בני ישראל הן אלה שתחת שלטונם האכזר בארץ ישראל, והן אלה הגרים בשלווה בחו"ל, על כולם הביאו ומביאים תמיד הציונים ימ"ש מרחץ דמים גדול ובלתי פוסק, ואינם מוכנים להרפות ולוותר על מלכותם השפלה בכהוא זה, רק עוד ועוד מכריזים שימשיכו במלאכתם לסכן להשמיד להרוג ולאבד רח"ל את בנ"י בשביל קיומם הטמא, ואין מי שיאמר למשחית הרף.

בעת הזאת אשר התגלה המרצע מן השק, אשר כל הרצח בטולוז אינו "אנטיסמיזעם" ואינו "פשע שנאה", אל הכל מההתחלה ועד הסוף היה חלק ומקשה אחת ממלחמותיהם של הציונים בערבים, וזו חטאת וזו פריה, חובה עלינו לצאת שוב ושוב ולהכריז לאומות העולם שאין יד היהודים במעל הציונים, ולמחות על רציחות הציונים בערבים, רק זו הדרך ורק זו העיר אשר בה נלך לבטח ונשכון בשלום, זהו חיוב התורה גמור ד"לא תעמוד על דם רעך", להציל את עצמנו ולהינצל, עד שנזכה לחזות באבדן הרשעים וחורבן מדינתם, או אז ירווח לנו מעול ממשלתם של אלו הביריונים השפלים אשר נטלו ממשלה לעצמם שלא כדין, ושלום על ישראל, במהרה בימינו אמן: