21.7.2011

כלב רע בשכונת רמת שלמה בירושלם ת"ו

בס"ד

בליל שישי עש"ק פרשת מטות, קיימו האגודאים בשכונת "רמת שלמה" בירושלם "עצרת התעוררות ויללות לרגל המצב", וכמובן לא גילו על עוונך, לא התעוררו הללו לשוב על עוון הציונות והכפירה.

אל ה"עצרת" הזמינו כלב רע מבני ברק שינבח וישא דברי "חיזוק", ובאופן טבעי מצאו הללו את ה"מרן" יוצא הצבא המסית ומדיח לכל פרצות הדור. 

לדאבון לב, בעוונותינו הרבים לא נמצאו מעט יראי השם שיקדשו שם שמים ברבים וימחו נגד אותו כלב רע, אך כבר תה"ל שיצאו ומחו נגדו בעבר כבר כמה וכמה פעמים גיבורי החי"ל, וביזו אותו ברבים, תקוותנו שעוד ימצאו אי אלו הזדמנויות ועיתים לעשות כן בעז"ה, בטרם "ינצחו" ונשמע בשורות טובות ממנו... 

חזקו ואימצו כל הברכיים אשר לא כרעו לבעל ולא השתתפו בעצרת הכפירה.