6.5.2011

קידוש השם אדיר ונורא בתימן / ב' אייר תשע"א

בס"ד

על רקע המהומות והמהפכות למיניהם בארצות הערביים בחודשים האחרונים, הגיעו כידוע גם המהפכות וההפגנות לארץ תימן יצ"ו, אשר שם מושב אחינו בנ"י עדת בני תימן הטהורים מימים ימימה.

השבוע יצא קהל גדול של ערבים לתמוך בנשיא דשם, כאשר אליהם מצטרפים הרבה מאוד יהודים מבני תימן אנשים נשים וטף, והכריזו שאין רצונם למרוד בנשיא ח"ו, אלא רק תומכים בו ומחזקים את ידיו, ושומרים נאמנות למלכות. 

יהודי תימן הניפו בידיהם את דגלי תימן, שילדן בלה"ק ולון ערבי של תמיכה בנשיא, וכן החזיקו תמונות הנשיא יר"ה. 

ההפגנה עשתה קידוש השם אדיר אשר לא יאומן כי יסופר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליהם, ממש אין מילים לתאר הקידוש השם שקידשו בנ"י תימן שהצליחו תה"ל להימלט מידם של הציונים ימ"ש ולשמור על יהדותם בקדושה ובטהרה ללא שום שינוי, ובזכות קבלת עול גלות וקידוש השם יזכו הם לגאולה הקרובה, ומתימן יבוא במהרה בימנו אמן!