6.5.2011

תולדות ההתחברות / ב' אייר תשע"א

בס"ד

השבוע נשמע שהני פורצי גדר דמתקראים "חסידי תולדות אברהם יצחק" הולכי הקאפטענ'ס הירושלמים, ממשיכים להדרדר עוד ועוד מטה מטה, כאשר יושבים הללו בניחותא אצל חבריהם האגודאים באפיס הציוני שלהם בצל דגל עמלק בהשקט ובשלווה ומבקשים מהם כספים אסורים, וכן באו להשתתף יחד עם משרד הדטוט הידוע לסלול "דרך מהדרין" לכהנים במירון, ואכן דרכם היא באמת "דרך מהדרין מן המהדרין" לפרוץ כל הגדרות ולקרר כל ההרגשים ל"ע, מי יתן ויפקחו מעט את עיניהם לראות, ומי יתן ורבני "העדה" אליה הם משתייכים יפסיקו למלא פיהם מים ויתחילו להוכיחם על כל פשעיהם ותועבותיהם, ולא יעצמו עיניים מראות גודל החורבן והקרירות שמביאים הללו על ה"עדה" כולה.