6.5.2011

יום הביזנעס הציוני באושוויץ בדם ישראל רח"ל / ב' אייר תשע"א


בס"ד
בשבוע החולף שוב קיימו הציונים ימ"ש את טכסי "יום הביזנעס" השנתי שלהם מדמם של נרצחי שואת אירופא הנוראה ה"י, הן במקום הנקרא "יד ושעם", והן במחנה ההשמדה "אושוויץ", והן בכל רחבי מדינתם נשמעו הצרמניות הידועות שתכליתם "לשכוח ולא לזכור" את אשר הביאו הציונים ימ"ש על עם בני ישראל במעשי התגרותיהם הנוראות והתססת האנטישמיות שנים רבות וארוכות עד אשר עלה בידם להכריז מלחמה על גרמניה ולהעמיד צוררים ושונאים לבני ישראל ה"י, כמו כן השמיעו הציונים ברחבי שלטונם את צפירת האימה והפחד כדי "לזכור ולא לשכוח" שהם הם הבעלי בתים האמיתיים על בני ישראל, על החיים ועל המתים, על שרופי הכבשנים, ועל צאצאיהם, ואין חוץ מהם רשות לאף אחד להכריז את התנגדותו נגדם עפ"ל.


יראי השם בארה"ק יצאו לעומת זאת להכריז קול האמונה שלא תשכח, "לזכור ולא לשכוח" את אשר עשו העמלקים הציונים לעם ישראל במשך שנות הזעם, והלכו בפרהסיא בעת צפירתם הטמאה, כפרו בע"ז הציונית וקידשו שם שמים, אשריכם גיבורי החיל כה לחי!