10.5.2011

זה היום קיוונו לו - מודעה מטעם הבד"ץ נגד 'קווי הנייעס' / ו' אייר תשע"א

בס"ד

מזה כבר כמה וכמה שנים אשר קומץ נערים ריקים ומנוערים מכל זיק ושמץ של יראת שמים פתחו להם תחנות רדיו טלפוניות הידועות בתור "קווי הנייעס", שם מבלבלים ומקרקרים כל היום מהבוקר ועד הלילה על כל תזוזה המתרחשת בעולם, בשגעון וטירוף, לבטל הזמן ב"נייעס" ריקני וטיפשי אשר לא יועיל ולא יציל, רק סוף דבר מטפש הלב ומוביל לבאר שחת. 

בתחילה, לפני כמה שנים, הייתה תופעה זו לא ברורה כל צרכה, אך אט אט עם הזמן החלו להבין שקווי טלפון ריקניים אלו תופסים בעוה"ר את דעת המוני העם, וכל הולך בטל למינהו ואנשים גלמודים וזקנים וכד' החלו להיטפל אל קווי טלפון אלו ומצאו בהם איזה פורקן ומשענת כאשר בד בבד הם מכלים ממונם וממון בני ביתם, וכמו כן כל מיני כלבים עזי מצח חפצי כבוד ופרסום וכן כל שונאי היהדות החרדית מצאו בקווים הללו "במה מכובדת" להתהדר בה והחלו לצוץ בקווי הנייעס חדשים לבקרים ולמלא פיהם בדברי נבלה על כל קודשי הדת, כאשר הנערים הצרחניים בעלי הקווים מעודדים אותם ועושים עמהם "ביזנעס" שונים כידוע בשיטת "שמור לי ואשמור לך", משראו כך העסקנים היקרים אשר קווי הנייעס הללו אין בהם דבר טוב רק הרס וחורבן ליהדות כולה, חיבול במערכות היהדות החרדית ושאר מרעין בישין, החלו להרעיש נגד זה אך בעוה"ר עדיין לא יצאו נגד זה הרבנים, שכן כידוע בדורנו היתום מחכים הרבנים לראות מה אומר הרחוב ל"ע, אך ב"ה שבחודשים האחרונים התחזקה לה המערכה הן בארץ והן בחו"ל (אשר גם שם ישנם קווי נייעס כאלו בלשון יידיש), עד שתה"ל זכה דורנו ויצאה מודעה מסודרת מטעם בד"ץ העדה החרדית להחרים קווי נייעס אלו מכל וכל.

אנו תקווה שבזמן הקרוב נראה עוד ועוד מודעות כאלו גם אצל חוגים אחרים, ולה' הישועה.

מצ"ב המודעה "קול ענות"