4.1.2009

דאגת ה"גדולים" / ח' טבת תשס"ט

בס"ד
בחודש האחרון סוער ורוגש העולם האגודאי העלוב, יחד עם "גדוליו" ו"פוסקיו" זקני האשמאי הטמאים שר"י מבני ברק וירושלים, וכמובן לא סביב חילול שם שמים מסוף העולם ועד סופו שנגרם ע"י המופקרים הציונים ימ"ש ובפרט בקרב העולם המוסלמי האדיר ה"י, כמובן גם שלא סביב איזה פריצות בחומת הדת, או חיטוטי שכבי ל"ע, התבהלו האגודאים כעת ומוטרדים עד מאוד סביב עניין הבחירות לכנסת המינים המתקרבות ובאות, ולאחר ההתקוטטות הגדולה שהייתה ביניהם עד לא מזמן בנושא "עיריית ירושאלאים" שם הכו ופצעו זה את זה עד זוב דם בטירוף, נלחמו הם כרגע סביב השעון בדאגה ובבהלה על מעט משרות ותפקידים וכיבודים אצל אדוניהם הציונים נותני לחמם ומימהם, על זאת רעשו הם וגעשו.

כמובן שה"גדולים" וה"פוסקי דור" השפלים לא החרישו, ויצאו מגדרם ומשתיקתם הקבועה לפסוק ולהכריע איזה כלב מכלביהם יזכה להכנס אל בית הכלבים הגדול שם ינבח ויתרוצץ ויאכל את מנת הבשר שיקבל מאדוניו בארבעת השנים הבאים, זאת היא דאגתם של אלו זקני האשמאי השפלים בעת הזאת, כאשר שם שמים מתחלל רח"ל באופן האיום והנורא ביותר ע"י הציונים ימ"ש ברצועת עזה, והמרידה באומות בוערת עד לב השמים,עד שאפילו חלק מהציונים החופשים מתקוממים ויוצאים מגדרם ומפגינים נגד המעשים הקשים והאכזריים שנעשים כעת לערבים תושבי עזה, שכל תכלית המעשיים השחצניים הללו מביא לא יותר מאשר להגדלת שנאת ישראל באופן אדיר בעולם כולו ה"י, אבל זאת כמובן לא מעניין את הגדולים והפוסקי דור הטמאים אין הם מרגישים כאן לא חילול השם ולא סכנת ישראל, רק כמה תפקידים ומשרות טיפשיים בכנסת המינים הציונית זה מה שמוציא אותם מגמרותיהם ומשלוותם, ואנו בדור יתום זה אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים שילח לנו גואל צדק במהרה בקרוב אכי"ר: