22.2.2010

כן יאבדו כל אויבך השם! / ח' אדר תש"ע

בס"ד

בחודש אדר המסוגל לישועות והצלת ישראל ומחיית עמלק, זכה דורנו זה השפל בזכות חינם, ונעקר מן העולם העמלק הציוני הישיש מנחם פרוש שם רשעים ירקב, ימש"ו.

זד אשמאי ציוני זה היה מראשי ראשי האגודה הציונית המסואבת, ראש וראשון ורשע לכל דבר התגרות באומות העולם ה"י, לכל חיזוק הכפירה והתחברות לרשעים וכו' וכו', עד יומו האחרון היה דבוק בכל ליבו ונפשו רח"ל בכל טומאת הציונית על כל פרטיה ודיקדוקיה באופן מבהיל ונורא מאוד מאוד ה"י, וכל ימיו הסית והדיח יהודים למינות וכפירה ואחר מנהיגי שקר רח"ל, שוב ושוב ושוב הסית והדיח ופער פיו בדברי בלע וכפירה והתגרות בעמים ה"י, עד יום זה, עת נשמה היהודת החרדית כולה לרווחה, על שבא בעל הכרם וכילה קוציו.

ידיו של הרשע האגודאי הזה היו מלוכלכות עוד במכירת יהודי תימן, בשמד הילד יוסל'ה, בכל מיני שמדות, בכל מיני שותפות וחיבור אל הכופרים הציונים הרשעים חבריו אותם אהב תמיד כל הימים וחיפה על כל מעשיהם, וכמו שהתבטא עליו רבינו הק' מסאטמאר זי"ע שהוא לעולם לא יצא מהגיהנום, על כך שמסר את יוסל'ה לציונים והאבידו משני העולמות ל"ע.

ואין שום ספק שבאבדתו ישמחו היהודים יראי השם בכל העולם כולו, הוקל עולם מעליהם ונשאו, שם שמים התייקר היום והתעלה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר: