21.4.2011

"שלח חושך ויחשיך, ולא מרו את דברו" / ניסן תשע"א

בס"ד

הנה כידוע מכת חושך נמשכה ג' ימים רצופים, לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו, "וימש חושך" אמרו חז"ל שהייתה בחושך כמין ממשות, ולכאורה בזמן הזה של מכת חושך יכלו בנ"י לצאת ממצרים בקלות ולא היה מי שיעכבם, שכן המצרים כולם היו כעיוורים וסומים, אך בנ"י נזהרו שלא לצאת ממצרים בטרם הזמן ולפרוק גזרת הגלות מבלתי רצון השם יתברך, וזה מה שכתוב בתהילים (ק"ה) "שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו", דהיינו שלמרות שהייתה מכת חושך שעת הכושר לצאת ולברוח ממצרים בנ"י לא ברחו טרם העת ולא מרו את דברו, ודפח"ח, ודבר בעיתו מה טוב:


ישר כח גדול לבה"ח ר' א. צ"ש נ"י שחידש חידוש נאה זה, יח"ל בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, ויזכה להקים בית נאמן בישראל במהרה אמן: