20.7.2008

גיליון "מלחמה להשם בעמלק" / י"ז תמוז תשס"ח

בס"ד

והוא גיליון נצרך בפרט לצעירי הצאן, עובדות וסיפורים מחייו הטהורים של מורנו הרה"צ ר' עמרם בלויא זצ"ל, זכותו יגן עלינו אמן:

PDF