3.1.2011

מצ"ב מודעה בעניין פרשת גיורי צח"ל / כ"ז טבת תשע"א

בס"ד

מצ"ב מודעת מחאה הן מטעם ה'עדה החרדית' והן מטעם אלו הדתיים השותפים לשלטון השמד וכפירה ל"ע, נגד גיורי הרב הרשעי הציוני עמאר שר"י, הבא להתיר בקהל גויים גמורים אף ללא קבלת שום עול תומו"צ כלל רח"ל, אוי לו ואוי לנפשו של הרב הראשי עמאר שכל מגמתו היא אך ורק לשרת את אדוניו הציונים, בלתי שום ספק אשר רב כזה בוודאי נעקר כבר מהקדושה לגמרי רח"ל, אלה פניהם של משרתי הציונים אשר לא יצא מהם טוב, רק חורבן הדת ל"ע, ומכאן נלמד אנו לפרוש כליל מכל דרכם ושייכות עמם עוד יותר ויותר, ובזכות זה נחליש כל כוחם וממשלתם הרעה של הרשעים, ויוגבר כח מחנה היראה: