5.1.2011

המערכה ביפו מתחדשת! / כ"ט טבת תשע"א

בס"ד

גם אחרי חודשים רבים שהרשעים אוטמים ליבם ועושים ככל העולה על רוחם בחילול בית העלמין העתיק ביפו רח"ל, לא נשקט קול מחאת היהדות החרדית לגמרי, ועכשיו התעוררו בס"ד שוב לצאת ולמחות נגד מקום החילול הגדול, ולהשם הישועה.

מצ"ב מודעה