5.1.2011

תמונות ממחאת יפו המתחדשת שוב בעז"ה / כ"ט טבת תשע"א

בס"ד


מצ"ב תמונות ממחאת העדה החרדית המתחדשת שוב תה"ל בעיר יפו.
התמונות נעשו ע"י מר שבתי גרברציק -  "חדשות 24 עדזשענסי"