5.1.2011

הזעזעי ארץ הקודש! פרשיית מכשלת הכשרות בבשר רח"ל ממשיכה / כ"ט טבת תשע"א

בס"ד

כפי שהודענו כאן לא מכבר, התגלתה מכשלת כשרות גדולה ונוראה מאוד רח"ל בסופר מרקט גדול בשכונת הר נוף בירושלים, שמכרו שם בשר טרי טרף רח"ל תחת שם כשרות העדה החרדית. 

"העדה החרדית" מצדה יצאה אחרי זה תכף בהודעות מחאה גדולות שכל מה שנמכר תחת העדה החרדית עם חותמת וכו' זה כשר למהדרין מן המהדרין, על המודעות היו חתומים הגאב"ד והבד"ץ, והזהירו שאין להוציא לעז על וועד השחיטה, אך בשום מודעה לא התייחסו לעניין טענת "הבשר הטרי" שנמכר פתוח כבשר בהכשר הבד"ץ, רק כתבו בכלליות שכל מה שנמכר עם הולוגרמה וסגור זהו כשר למהדרין מן המהדרין... ממש טענו בחיטים והודה לו בשעורים". 

לא נכנס לכל העניין אם נכונות הטענות או לא, אך נעיר בזאת שאנו רואים איך הדור מתדרדר מטה מטה רח"ל באין רבנים תקיפי ארעה וגודרי פירצות, ובתחילה לא נשמעים מחאות על עניינים קלים, ושותקים ומתירים במישרין ובעקיפין כל מיני פרצות הדור רח"ל, כמו פרצות החנויות השונות בגאולה ששותקים על זה וממלאים פיהם מים כבר הרבה שנים, פרצות קווי הנייעס והעיתונים המזוהמים ששותקים ומחרישים על זה ונותנים לכמה נערים מנוערים לעשות ככל העולה על רוחם, ומשהתרגלו הרבנים לשתוק על פרצות הדור הן מטעם אימת ציבור והן משאר טעמים שונים, ממילא אין גם סיעתא דשמיא בשאר עניינים והכל הולך ומתדרדר רח"ל, כל עז פנים וכל דאלים גבר בא ולוקח בעלות בכח הזרוע על עיניינים המקודשים לישראל ואין לו מורא מהרבנים שהרי אינם מוחים אף פעם ויראים גם למחות, עד שבסוף מתגלגל שבאים למכשולות כשרות ואיסורים חמורים רח"ל. 

השי"ת ישלח לנו במהרה מנהיגי אמת אנשי אמונה וגיבורים לעמוד בפרץ, השיבה שופטיך כבראשונה ויועציך בתחילה בב"א:    

מצ"ב מודעה בנושא