2.1.2011

רצח בבילעין! / כ"ו טבת תשע"א

בס"ד

שוב רוצחים מזוהמי צבא הכפירה אזרחים חפים מפשע במהלך הפגנה, כשהפעם רצחו ע"י גאז מדמיע חריף ל"ע אשה תושבת הכפר בילעין שהפגינה שם נגד 'גדר ההפרדה' הידועה לשמצה, גדר שהוקמה כידוע במקום ע"י משטר הרשע הציוני תוך כדי גזל אדמות הכפר, עד שאפילו הבג"ץ העכומ"י הורה כבר מזמן ל'צבא' להורסה ולהעביר למקום רחוק יותר, אך המשטר וה'צבא' מתמהמהים ואינם נחפזים להקל על סבלם של התושבים הערביים, מה שבעיניהם הוא לתענוג גדול ואינטערעס להבעיר השנאה כסדר רח"ל.

מהומה וזעקה גדולה פרצה ה"י בקרב תושבי הכפר בעקבות הרצח הקשה, ולא עת לחשות על כאבם וזעקתם של הערביים אלא לצאת ולפייסם כפי חיוב התוה"ק, ואף להשתדל ולהשתתף שמה יותר במחאות (שנעשות ביום שישי מה שקשה למען האמת עבור שומתומ"צ), ולהשם הישועה.