27.12.2010

הרס הקברות ממשיך רח"ל / כ' טבת תשע"א

בס"ד

התגברות כוחות הטומאה שהתלבשו כולם בדורנו המר בשלטנותא דערב רב שלטון הציונים ימ"ש לא יאומן כי יסופר, מכל עבר ופינה צרות רעות ורבות, כאן התגרויות קשות באומות העולם ה"י, וכאן חילולי קברות וחיטוטי שכבי רח"ל, ואנה אנו באים.

מצ"ב מודעה על מקום חדש ל"ע של חיטוטי שכבי בעיר רמלה, הושיעה השם כי באו מים עד נפש!