23.12.2010

מלאך רע עונה בעל כורחו אמן! / ט"ז טבת תשע"א

בס"ד

לפני מספר ימים התפרסם על כלי המידיע אודות נסיעתם של כמאה אנשי "שאלום" ציונים אל ה"מוקאטעה" שברמאללה, שם נפגשו עם הפרעזידענט הפאלסטיני מר עבאס יר"ה, ושאר אנשי ממשלת פת"ח, שקיבלו את המשלחת בכבוד גדול וערכו להם סעודה מפוארת, וניסו להראות להם ככל יכולתם פנים אחרות... 

בתוך המשלחת השתתפו גם כמה אנשי מידיע "חרדיים", ציונים חרדליי"ם מובהקים וידועים, אשר גם הם נפגשו עם הפרעזידענט ואנשי פת"ח, לחצו את ידם ודרשו בשלומם, ביקשו מהנשיא איזה בקשות שונות, משל היו הם נטורי קרתא'ניקעס מבטן ומלידה... וגם אוכל כשר למהדרין הוכן לקראת בואם. 

הנה רואים אנו בעקבות הנסיעה הזאת איך שהציונות כולה מתנפץ אט אט, וגם אלו האגודיסטען מודים לאט לאט בדרכי השלום באיזה צורה ואופן (אם כי רחוקים הם כידוע כמרחק מזרח למערב מקבלת עול הגלות באמת ובתמים, וגם נצרכו הללו לשמירה גדולה מצד הפאלסטינים בבואם ובצאתם, מה שאצלנו ב"ה לא נצרך כלל), ואם עד לא מכבר גידפו וחרפו הם בכל החרפות והביזיונות שבעולם את יראי השם הנוסעים להפגש עם מנהיגי הערביים, הנה עתה הם עצמם נפגשים אם אלו המנהיגים, וסרו כבר כל האיסורים והחרמות... 

לא נותר לנו אלא באמת לקוות שימשיכו האגודיסטען בדרך זאת, ויקבלו עליהם עול הגלות ויעזבו דרכי המוות של הציונות, ישובו בתשובה ויפקחו עיניהם, במהרה בימנו אמן: