10.12.2010

חיפה בלהבות!!!!

בס"ד

מצ"ב מודעה יקרה מאוד שהתפרסמה אחר קצת  השריפה הציונית הלאומית בשבוע החולף, ואנו נציין שכל המודעה הזאת היא כל כולה "אש להבה" ממש...