12.1.2011

בשורה טובה ליראי השם: תעודת פליט מה"יו.ען" לנרדפי צבא הכפירה - ח' שבט תשע"א

בס"ד

בשורה טובה ועצה טובה קא משמע לן הגיעה אלינו מרחוק, אחד מיראי השם שליט"א בארה"ב עיין היטב ובדק ומצא ע"פ חוקי היוען ("האומות המאוחדות"), שכל מי שנרדף ע"י צבא הכפירה הציוני המעוניינים לגייסו בכח אל צבאם הטמא ולהחטיאו בג' חמורות ה"י, והצליח להשמט מהם ולברוח אל חוצה לארץ, הנה יכול הוא במקומו בחוצה לארץ לגשת אל אפיס של היוען ולבקש "תעודת פליט" בגין רדיפת צבא הציונים אותו, וע"י תעודת הפליט הזאת יהיה מוגן שם בחוצה לארץ בכל מדינה ומדינה לבל יגרשוהו מחמת חוסר וויזה וכד'. 

נא להפיץ זאת לזיכוי הרבים, וישר כח לרב מזכה הרבים הנ"ל שמצא זאת כאמור בחוקי ארגון היוען הנכבד, יח"ל: 

והיה רצון שתבטל מדינת המינים במהרה, וכל המינים כרגע יאבדו בב"א: