14.1.2011

הודעה לכל קוראי ומבקרי ה"בלאג" הנכבדים

בס"ד

הננו להעיר שלא כל מה שאנו שולחים על האימייל מתפרסם תמיד בבלאג, ובד"כ מתפרסם יותר מאוחר וכד'.

ע"כ מי שרוצה לקבל תמיד את כל מה שאנו שולחים בזמן, אנא להצטרף אל ה"אימייל ליסט" שלנו באימייל הרשום למעלה. 

ויהי רצון שלא תצא תקלה ושגגה תחת ידנו לעולם, ויהי כל מעשינו לרצון, אכי"ר: