7.1.2011

חברת אגד המרשעת שוב נהדפה ממא"ש / עש"ק בא תשע"א

בס"ד

לאחר תקופה ארוכה בה לא העזו הבאסעס הטמאים של חברת אגד המרשעת מחללת השבת ומפיצת התועבה ה"י, להיכנס אל תוככי שכונת פינת יקרת מאה שערים יצ"ו מחשש פן יבולע להם ע"י מגיני העיר הלא הם בני ירושלם הטהורים שומרי משמרת הדת, ניסו שוב בחברת אגד "לגשש" בשבוע החולף, ולהכניס לאט לאט באסעס אל תוך רחוב מא"ש מכיוון גאולה, על מנת שקל יהיה יותר להגיע ל"כוטעל הלאומי" דרך שער שכם, ועל מנת לטמא את שכונת מאה שערים ברוחניות, וגם לגרום לסכנת נפשות רח"ל בגשמיות, שכן כידוע מא"ש הינו רחוב צר וארוך מאוד והבאסעס נכנסים בו בדוחק גדול, ועשרות ומאות מקרים בלי גוזמא אירעו כבר בעבר בהם סיכנו הבאסעס הללו את חיי התושבים ממש ובנס לא נגמר הדבר באסון ל"ע.

אם היכנס הבאסעס הראשונים אל השכונה, מיד השגיחו בדבר יראי השם הטהורים נטורי קרתא דשופריא אשר בעמל ובדם ובמלחמות גדולות הצליחו בשעתו לסלק את חברה מרשעת זו מתחומי השכונה תה"ל, ובראותם שמנסים לחזור, לא רפו ידיהם ברפידים ח"ו, אלא מיד חגרו איש חרבו על ירכו ובעזות גדולה דקדושה הלכו לגרש את סימבאל הסט"א מרחוב מא"ש, והלכו לעמוד כחומה בצורה בפני הבאסעס של אותה חברה ציונית ארורה. 

פעולת המחאה המהירה עשתה בס"ד את פעולתה ולא שבה ריקם, ואחרי פעם ופעמיים נאלצה "אגד" לזוז אחורה ושבה ריקם, וקוץ אחד מתורתינו הק' לא יזוז לעולמים. 

לסיום, הנה אף שמובא ש"מפרסמין עושי מצווה", נראה שכאן בעניין הזה מוטב לנו שנחריש, אך מכאן נודה להני גיבורי כח האברכים והבחורים היקרים שליט"א שעמדו בעוז על משמר האמונה ולא הניחו את "אגד" לדרוס את רגשות הקדושה והטהרה שאין כמותם לשם ולתפארת בשום מקום אחר כידוע וכמפורסם, ומי יתן שגם במקומות אחרים ורחוקים ילמדו ככה למרוד במלכות הרשעה הציונית השולטת בעוה"ר על אה"ק, ולא יראו מהם ומהמונם. 

ואליכם מגיני ירושלם הטהורים יאמר: 
אשריכם גיבורי החיל, כה לחי!!!!