5.5.2013

אבד חסיד מן הארץ - ר' מנחם מנדל מאנדרער זצ"ל

בס"ד

בשב"ק החולף פרשת בהר בחוקותי תשע"ג אבד איש חסיד ויהודי יקר מן הארץ, הלא הוא הרב רבי מנחם מנדל מאנדרער זצ"ל מרחוב חגי בירושלים ת"ו. הרב מאנדרער זצ"ל למד בימי בחרותו יחד עם הגה"צ ר' משה בער בעק שליט"א בישיבת וויזשניץ אצל האדמו"ר בעל "אימרי חיים" זצ"ל, והיה מחבורת בחורים אשר נפשם איוותה אל טהרת האמונה והתבדלות מרשעים, ובשל "עוונם" זה נזרקו מהישיבה ע"י הסורר משה הגער שר"י שנהיה אח"כ לאדמור מוזשניץ בני ברק... 

הרב מונדרער זצ"ל הצטיין במידת הכנסת אורחים, ומידי שבת בשבתו היה ביתו מלא באורחים... אך לא רק אורחים רגילים באים אל הרב מונדרער, אלא גם כל צרוע וכל זב לנפש, והיה אפשר לראות אצלו בהכנסת אורחים הן בחורי ישיבות מחו"ל וכדומה, עד לאנשים מרי נפש, שבורים ורצוצים, מהם כעסנים, מהם לא דתיים כמעט, מכל הסוגים ומכל המינים, ולא תמיד ידעו הללו להתנהג כראוי בשולחנו של ר' מונדרער, אך ר' מנחם מונדרער, טעם זקנים לו, ודעתו מיושבת עליו כיין ישן, ולא חלי ולא מקפיד על איש מעולם, רק מקרב את כולם ושר הזמירות ואומר דברי תורה, והיה אומר תמיד כל הזמירות בעל פה ולא טועה ולא מתבלבל בזמירות, והיה מחלק מחלתו ונותן לבחורים טשולנט ודג וכו', ומקרב את כולם באהבה ובחיבה ובפנים שוחקות. 

בשבת לפני פסח היה מעביר את ההכנסת אורחים לאיזה מקום קטן סמוך לביתו ותלה שילד בביתו שידעו האורחים לאן ללכת...

חבל על דאבדין ולא משתכחין, מי יתן לנו היום את הזמירות והדברי תורה והסיפורי צדיקים של ר' מנחם מנדל זצ"ל, בהלוויתו השתתפו כל בני ירושלם שבאו לחלוק כבוד אחרון לאותו סב יקר שהכל אהבו והעריצו, יהי זכרו ברוך ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וחסידים אמן סלה אכי"ר: