3.5.2013

מצפון תיפתח הרעה / כ"ג אייר תשע"ג

בס"ד

אירגון החיזבאללה בראשות כבוד השייח' חאסן נאסראללה יר"ה, שלח לא מכבר כשתי "מזלטים" (כך נקראים בלשון הציוני יו עיי ווי'ס) אל עבר מדינת הציונים, מה שעורר אצלם זעם רב, כאשר צבא הכפירה ממהר "ליירט" ולהפיל את אותם מזלטים. 

בד בבד, החלו הציונים בגיוס כאלפיים חיילי מילואים לצורך תרגיל גדול בצפון גבולם הטמא, ורק היום התפרסם ע"י כלי המידיע בלבנון אשר מטוסים ציונים (לא מזלטים) הסתובבו שמה כמעט יום שלם, וכפי הנראה מתכוננים הציונים למלחמה גדולה ולהתגרות נוספת באזור הצפון ל"ע, מה שיביא שוב לגלים של שנאה והתגרות באומות רח"ל. 

אם כי מצפון תפתח הרעה, הרי שכולנו תקווה גדולה שמשם דווקא תבוא הישועה, במפלת הציונים במהרה בימינו במלחמתם הקרובה, ובאבדונם הסופי בעזרת השם, ימין השם עושה חיל ימין השם רוממה: