6.5.2013

היום!!!! לאנדאן תתן קולה... / ב' במדבר תשע"ג

בס"ד

היהדות החרדית בלאנדאן נחלצת חושים לעזרת כלל היהדות החרדית באר"י, היום יתקיים בעזהשי"ת כנס מחאה והסברה גדול בעיר תורה לאנדאן יצ"ו נגד גזירת הגיוס המרחפת בשמי ארה"ק (רק באלו שתחת שלטנותא דערב רב ל"ע), עצרת זו היא רק "יריית הפתיחה" במערכה הגדולה של בני היהדות הנאמנה בחו"ל נגד שלטון השמד הציוני בעניין גזירת שמד הגיוס לצבאם הטמא והמזוהם המבוסס על ג' חמורות ה"י, אשר כל מטרת הציונים בזה היא רק לשמד ולהעביר על הדת כידוע, כל בחור או רבע בחור חרדי אשר עוד מעט תורת ויראת השם בקרבו, גם את זה רוצים לעקור ולשרש רח"ל, מבקשים הציונים העומדים בפני סוף שלטונם הטמא לעקור את הכל ולהשמיד את הכלל ישראל ברוחניות ובגשמיות וכעת נטפלו המה בלא בושה אף על בחורי ישראל, כבר לא ילדי טהרן ולא ילדי תימן ומזרח, הפעם החליטו הללו לתקוף לא פחות מאשר בחורי ישיבה ואברכים מבוגרים אשר כבר המה ברי דעת, אף על אלו נטפלו לטמאם ולבוללם ע"י צבאם הטמא רח"ל, היו לא תהיה.

מצ"ב מודעות "טריות" ("פריש") היישר מלאנדאן יצ"ו

מודעות וגליון עצרת הסברה לונדון.pdf