27.1.2012

דער איד - שלום? / כ"ז טבת תשע"ב

בס"ד

בהמשך לדברינו אודות "השלום עם בעלזא", הנה העיתון "דער איד" המשתייך לאחת מהחצרות בסאטמאר, ודווקא אל החצר שמנהיגה אינו הגיס של מנהיג בעלזא ישכר דב רוקח מירושלים, דווקא בעיתון זה אשר היה אמור לעמוד על המשמר ולזעוק נגד פירצת ההתחברות עם פורצי הגדר, דווקא שם פירסמו את "דבר המחילה" בעמוד הראשי, לטשטש המוחות ולבלבל הלבבות, וכדי ביזיון וקצף.

מי שעומד מאחורי הפרסום הגדול הזה בעיתון "דער איד", הינו אחד המשמשים - המנהיגים הנקרא "משה גבאי", כאשר כנגדו תה"ל, עומדים עכשיו רבנים גאונים חשובים ויקרים בתוך המחנה הנ"ל, הזועקים מרה נגד כל דבר ההתחברות האסורה עם אותם פורצי גדר השקועים במ"ט שערי ציונות ולאומיות יסראעלית מסואבת רח"ל, ויודעים אשר כל תיקונה של בעלזא, רק שבירתה היא טהרתה, היינו ביטול הקהילה הנפרדת שייסדו למען התיר להם העבודה זרה הציונית, ולא אי אלו בקשות מחילה ליצניות בשביל קצת פרסום אשר אין בהם תשובה של ממש.

מצ"ב מכתב המחאה מטעם אלו הרבנים הגאונים שליט"א אשר שלחו אל ה"דער איד", ומצ"ב כרוז ישן נגד אותו עיתון אשר כבר בעבר "איתמחי גברא" בביזוי העומדים על משמר האמונה והיראה, ומצ"ב תמונות של משה גבאי ביחד עם האתמור מבעלזא.