27.1.2012

ה"רב" ברלנד רוצה שהציונים ינצחו את איראן / ב' שבט תשע"ב

בס"ד

מטורף תמהוני נשאר ככל הנראה מטורף ותמהוני, ראש "ישיבת" שובו בנים אליעזר ברלנד, אשר כל הליכותיו ומעשיו הם שיגעון וטירוף תמיד כידוע ומפורסם מזה שנים רבות, דרש אתמול ב"עצרת תפילה" שקיים אצל הכוטעל הציוני על הצורך ב"אחדות", ועל כך שע"י "אחדות" "ננצח את איראן".

מטורף חולה רוח זה כבר החריב די והותר המוני המוני בעלי תשובה יקרים, אשר תחת להוליכם במסילה ישרה בדרך העולה לבית א-ל, החדיר בהם את שיגעונו וטירופיו, שלח אותם אל מקומות מסוכנים להתגרות באומות ולחלל שם שמים, להתסכן ולהקיז דמם ה"י, וכעת מכניס בדעתם ששלטון הציונים טוב הוא לעם ישראל וצריך שהמדינה תמשיך להתקיים וגם "תנצח את איראן"... 

לא מזמן כידוע התגלה כבר קלונו של חולה רוח תמהוני זה אשר אינו יכול לשלוט על עצמו ומי שמושל בו הם אשתו וילדיו, השם יתברך ישלח לנו מנהיגים ורועים נאמנים במהרה בימינו אמן: