15.12.2011

מכתב רבני אנגליה נגד אירגון הציונים BTFI - מצ"ב המכתב המלא והברור עם כל החתימות