15.12.2011

מכתב "חיזוק" מ"הרב" שטיינמאן שר"י

בס"ד

מצ"ב "מכתב חיזוק" מהרב שטיינמאן שר"י, בו נראה כמה הרבה טומאה ואפיקורסות אפשר להכניס במכתב כל כך קצר ל"ע.